Karty Patronów to charakterystyczny element Korowodu Świętych służący przedstawieniu Patronów, ale nie tylko:-)


Na awersie znajduje się wizerunek świętego, jego symbol oraz parę danych, tzn.:


1) specjalność, czyli wskazanie od czego dany święty jest

ekspertem, 


2) data przyjścia na świat,


3) liczba lat spędzonych na ziemi,


4) data narodzin dla nieba,


5) kategoria, czyli krótki opis charakteryzujący danego

świętego.


Na rewersie znajduje się cytat z jakiejś wypowiedzi świętego.


Rozmiar Karty (wizytówka) umożliwia schowanie jej w kieszeni, piórniku bądź portfelu.


Możliwe jest także wykorzystywanie Kart Patronów do 4 różnych zabaw:-)